Pressemeddelelse, mandag 7. februar 2005.

Danmarks Radio udøver censur mod Feride Istogu Gillesberg, kandidat uden for partierne i Østre Storkreds.

 Feride Istogu Gillesberg udtalte i dag med følgende udtalelse:

"Først i dag kl. 10:00, mindre end 24 timer inden valget går i gang, kom mine informationer i DR's valgdatabase.

Allerede den 24. januar henvendte min kampagne sig til DR om at få mig i en eventuel database, men uden held. Til sammenligning kan nævnes, at jeg allerede 24. januar fik mulighed for at komme i TV2s database Altinget.

Fredag den 4. februar kl. 17:39 modtag jeg en e-mail fra DR om at indskrive mine data med henblik på at komme i databasen. Kl. 10:08 lørdag den 5. februar sendte vi et billede afsted og inden 12:00 var dataene ført ind i databasen. På trods af det, blev jeg først tilgængelig i databasen mandag kl. 10:00, efter at jeg havde sendt en vred e-mail til DR.

Jeg forsøgte også at blive inkluderet i DRs debatter uden held. Jeg bad specifikt om at blive  inkluderet i en debat på Inger Jespersen Gymnasium den 30. januar, men blev holdt ude. Da jeg forsøgte at stille et spørgsmål fra gulvet i samme debat, blev jeg afbrudt af DRs Reimar Bo, så snart jeg havde præsenteret mig, som sagde, at jeg ikke måtte stille et spørgsmål, fordi jeg havde snydt mig ind i debatten.

Så vidt jeg ved, har DR på ingen af sine media nævnt mit kandidatur eller hvad jeg står for.

Alt dette rejser spørgsmålet, om hvor vidt der har været en aktiv politik fra DRs side, om at forhindre vælgerne i at blive bekendt med mit kandidatur om mine holdninger, og derigennem forhindre vælgerne i at træffe deres frie demokratiske valg.

Jeg håber selvfølgelig, at DR bruger den tilbageværende tid, til at gøre skaden god igen inden valget."

For interviews ring til 35 43 00 33.