Ingen ytringsfrihed på Inger Jespersen Gymnasium.

Af Simon Jensen, LaRouches Ungdomsbevægelse, LYM.

Den 30. januar var der valgdebat på Inger Jespersen Gymnasium. Ferides kampagne havde anmodet om at få lov til at deltage i debatten, men havde fået at vide, at der ikke var plads, da der allerede var deltagere nok. Der deltog repræsentanter fra 6 partier.

Debatten, der foregik under parolerne åbent samfund og demokrati, var i høj grad politisk styret. Vi  mødte op med 7 deltagere for at løfte debatniveauet og få det til at omfatte George W. Bushs værste fjende i USA, som også leder oppositionen,  Lyndon H. LaRouche. Vi omdelte hastigt flyvebladet "Feride Istogu Gillesberg i Folketinget" til alle deltagere, hvortil en lærer gjorde et stort nummer ud af at fortælle de mange nysgerrige førstegangvælgere, at en stemme på Feride er en stemme i skraldespanden, hvor han i øvrigt mente at flyvebladet hørte hjemme.

Derefter blev 4 af vores folk smidt ud, fordi "de ikke var velkomne". De genkendte os nok fra "Fogh versus Lykketoft debatten" i Brøndbyhallen, hvor Fogh totalt tabte mælet, da vi sang "Dona Nobis Pacem" ("Giv Os Fred").

Ordstyrer Reimar Bo tabte ikke mælet, da Feride intervenerede i den ellers absolut impotente debat. Feride præsenterede sig selv som uafhængig kandidat til valget, hvorefter Reimar Bo afbrød hende, og sagde at hun ikke måtte tale, da hun ikke var inviteret til at deltage i debatten, men havde "snydt" sig ind. Feride indvending om, at det ikke var demokrati, tog han ingen hensyn til.. 

Debattens enlige højdepunkt kom som konsekvens af et af vore spørgsmål, om hvorvidt Danmark skal deltage i  Bush´ allerede vedtagne Iran-krig. Spørgsmålet var rettet til Jens Rohde fra Venstre, der i sit oplæg havde gjort sig til varm fortaler for "Kæft, trit og retning"-pædagogik, hvilket ledte ham ind i et større forsvar for Danmarks samarbejdspolitik med USA-regimet.

For at undgå at virkeligheden skulle dominere debatten, ledte Reimar Bo diskussion totalt udenom et rammende spørgsmål, om hvor vidt Israel, der aldrig lever op til FN-konventionerne og besidder et arsenal af atomvåben, bør kigges grundigt efter med det internationale samfunds lup, før vi forhaster os til at give andre nationer et gok i nøden.

Debatten som helhed, afspejlede i hvor høj grad det politiske miljø i Danmark er styret, eksempelvis spiller det veldokumenterede og  kommende internationale finanskrak åbenbart overhovedet ingen rolle, for de politikere der i den kommende tid skal regere Danmark