En undskyldning fra Danmarks Radio er ikke nok

I dag, den 8. februar, modtog jeg 17:30 et svar pr. e-mail fra Danmarks Radios nyhedschef Lisbeth Knudsen. Som det kan ses i det nedenstående mener hun, at den dårlige behandling af mit kandidatur skyldes dårlige funktioner hos Danmarks Radio, ikke dårlige intentioner. Tilbage står så spørgsmålet: Hvis vi har demokrati i Danmark, burde Danmarks Radio så ikke gøre vælgerne opmærksomme på mit kandidatur? Ikke blot i sin ikke-fungerende database, men også i sin mediedækning? Er det Danmarks Radio, der skal bestemme, hvilke kandidater vælgerne skal kende til, eller bør Danmarks Radio dække alle de kandidater, der stiller op til Folketinget, også dem der stiller op uden for partierne? 

Den eneste måde hvorpå Danmarks Radio kan gøre skaden god igen, er ikke ved at undskylde, men ved at gøre det man burde have gjort fra begyndelsen i demokratiets tjeneste: Fortælle om mit kandidatur.

Underskrevet 

Feride Istogu Gillesberg

 

Følgende er e-mail fra Danmarks Radios nyhedschef Lisbeth Knudsen:

"Kære Feride Istogu Gillesberg,

Jeg har modtaget nedenstående pressemeddelelse, og føler det påkrævet at skrive direkte til dig for at tilbagevise dine voldsomme beskyldninger.

Jeg skal starte med at beklage, at din profil først blev tilgængelig i DR Nyheder Onlines kandidatdatabase to dage efter du havde afgivet de nødvendige informationer. Som vores medarbejder Ronni Allingham har informeret dig om, skyldes det tekniske problemer med opdateringen af databasen. Tekniske og administrative problemer har også skylden for, at du først sent i valgkampen modtog opfordringen til at lade dig registrere i databasen. Det kan jeg kun beklage, og i øvrigt forsikre om at der ikke ligger noget politisk motiv bag fejlen. DR har ingen som helst interesse i at udelukke kandidater fra hverken valgkamp eller database - tværtimod er det i vores interesse, at så mange kandidater som muligt registrerer sig på vores hjemmeside. Efter valget vil vi evaluere processen omkring kandidatdatabasen, og der vil din erfaring naturligvis blive inddraget.

Hvad angår din oplevelse under valgdebatten på Ingrid Jespersens Gymnasium, må jeg til gengæld melde hus forbi. DR havde intet at gøre med arrangementet, som Reimer Bo Christensen deltog i udenfor sin arbejdstid på DR, efter eget valg og helt i overensstemmelse med DRs regler for bijobs. Jeg kan kun formode at det er skolen selv, der har stået for arrangementet, og foreslår derfor at du retter din kritik derhen, f.eks. på mailadressen ijg@ijg.dk.

mvh

Lisbeth Knudsen

DR Nyheder & Sport

NYHEDSDIREKTØREN

TV-byen  KH-12

2860 Søborg"

 

Pressemeddelelse fra Feride Istogu Gillesberg mandag 7. februar 2005.

Danmarks Radio udøver censur mod Feride Istogu Gillesberg, kandidat uden for partierne i Østre Storkreds.

 Feride Istogu Gillesberg udtalte i dag med følgende udtalelse:

"Først i dag kl. 10:00, mindre end 24 timer inden valget går i gang, kom mine informationer i DR's valgdatabase.

Allerede den 24. januar henvendte min kampagne sig til DR om at få mig i en eventuel database, men uden held. Til sammenligning kan nævnes, at jeg allerede 24. januar fik mulighed for at komme i TV2s database Altinget.

Fredag den 4. februar kl. 17:39 modtag jeg en e-mail fra DR om at indskrive mine data med henblik på at komme i databasen. Kl. 10:08 lørdag den 5. februar sendte vi et billede afsted og inden 12:00 var dataene ført ind i databasen. På trods af det, blev jeg først tilgængelig i databasen mandag kl. 10:00, efter at jeg havde sendt en vred e-mail til DR.

Jeg forsøgte også at blive inkluderet i DRs debatter uden held. Jeg bad specifikt om at blive  inkluderet i en debat på Inger Jespersen Gymnasium den 30. januar, men blev holdt ude. Da jeg forsøgte at stille et spørgsmål fra gulvet i samme debat, blev jeg afbrudt af DRs Reimar Bo, så snart jeg havde præsenteret mig, som sagde, at jeg ikke måtte stille et spørgsmål, fordi jeg havde snydt mig ind i debatten.

Så vidt jeg ved, har DR på ingen af sine media nævnt mit kandidatur eller hvad jeg står for.

Alt dette rejser spørgsmålet, om hvor vidt der har været en aktiv politik fra DRs side, om at forhindre vælgerne i at blive bekendt med mit kandidatur om mine holdninger, og derigennem forhindre vælgerne i at træffe deres frie demokratiske valg.

Jeg håber selvfølgelig, at DR bruger den tilbageværende tid, til at gøre skaden god igen inden valget."

For interviews ring til 35 43 00 33.