Interview med Folketingskandidat Feride Istogu Gillesberg på NØRREBRO RADIO

24. januar 2005

NØRREBRO RADIO: Feride Istogu Gillesberg, så fik jeg vist sagt det hele, du stiller op i Østre eller Søndre Storkreds?

FERIDE: Østre Storkreds.

NØRREBRO RADIO: I Østre Storkreds. For dit eget parti, eller hvordan er det nu?

FERIDE: Nej, jeg stiller op som kandidat uden for partierne.

NØRREBRO RADIO: OK, uden for partierne. Hvad betyder det? Har du haft stillere?

FERIDE: Ja, jeg har haft over 150 stillere – jeg har haft 195 stillere, og jeg stiller op uden for partierne, fordi jeg ikke synes der er nogle af partierne, som kan yde det, jeg egentlig gerne vil få frem.

NØRREBRO RADIO: OK. Så hvad er det du gerne vil have frem?

FERIDE: Jeg vil have frem, at man burde give et signal til USA. Vi burde have en strategi for, hvordan vi kommer ud af Irak-krigen og på den måde at bryde med de neo-konservative i USA. Og idéen hvorfor, det er fordi jeg er politisk aktiv med noget som hedder Schiller Instituttet - Friedrich Schiller, frihedsdigteren. I USA arbejder jeg sammen med den amerikanske økonom og politiske statsmand Lyndon LaRouche, som er den personlighed, der har den største kredibilitet i at bekæmpe de neo-konservative i USA.

NØRREBRO RADIO: Og han har været stillet op som præsidentkandidat, eller hvad?

FERIDE: Ja, han har stillet op siden 1976, og i det sidste præsidentvalg støttede han John Kerry, efter konventet, for at sætte alt ind på at Bush i hvert fald ikke blev genvalgt. Vi har mobiliseret folk blandt de lavere stillede, og de lavere stillede folk får vi med i vores ungdomsbevægelse - for LaRouche har en ungdomsbevægelse, som kalder sig LaRouche Youth Movement.

NØRREBRO RADIO: Hvor meget?

FERIDE: LaRouches Ungdomsbevægelse. Og vi har mobiliseret meget for at få folk til at stemme, folk som normalt ikke stemmer, fordi de ikke føler sig repræsenteret af politikerne eller noget parti, i ghettoerne og rundt omkring. Det har været meget spændende, fordi vi også til konventet i USA, til det demokratiske konvent, havde en meget stor effekt. Efter konventet besluttede Kerry sig for at inkludere Lyndon LaRouche blandt de folk, der rådgiver ham om, hvad han burde gøre. For hele idéen var, at få Kerry til at fokusere på den økonomiske krise, ligesom Franklin D. Roosevelt tage op at krisen er herhjemme, der er ikke en ydre fjende, som de neo-konservative siger det og bygger op omkring, som det her med krigen mod Irak.

NØRREBRO RADIO: Ja, og nu også mod Iran, måske?

FERIDE: Ja, faktisk, lige nu er det meget aktuelt. Der er kommet en artikel fra en ledende journalist, som hedder Seymour Hersh, som fik informationer fra militæret, som går ud på at amerikanerne allerede har en plan for at invadere Iran, snarest muligt.

NØRREBRO RADIO: Det vil du fraråde, at Danmark støtter?

FERIDE: Helt afgjort. Hvad gør vi, hvis vi får en Iran-krig, hvad så? Hvordan kan vi forvente at en regering handler med omsorg og med kærlighed overfor sin egen befolkning, hvis den er med til at fremme en krigspolitik, som fremmer uretfærdige krige?

NØRREBRO RADIO: Ja men hvad, Feride, hvad er det, der har fået dig til at tage det træk, for du er jo ikke amerikaner?

FERIDE: Nej, det er jeg ikke, men det som har bragt mig i denne her situation er, at verdens skæbne afhænger så meget af, hvad ledende nationer gør, og siden USA er en af de førende nationer i verden, er det afgørende at forandre USA. Så vi kan forandre situationen, hvad enten det er på Balkan, eller det er i Europa. Det [er afgørende], at der er en fraktion i Amerika omkring Lyndon LaRouche, som kæmper for de idealer som Amerika er skabt for, nemlig at det almene vel er grundlaget for eksistensberettigelsen af en nation. Franklin D. Roosevelt var den sidste præsident, som virkelig handlede på det. Det [er afgørende], at der er en opposition i USA, som kan vende kursen om, der har jeg forstået, hvis jeg vil forandre noget, også med hensyn til en retfærdig økonomisk politik overfor Afrika eller for Balkan, for oprindelig er jeg faktisk fra Balkan. Også hele spørgsmålet om fred i Mellemøsten, hele spørgsmålet om, hvor verden går hen, hvor menneskeheden går hen, afhænger af, om vi får et samarbejde med det gode, det andet Amerika. Og på den måde vender situationen indefra i USA. Samtidig må der være politiske ledere i Europa som burde træde frem nu. Ligesom da Tyskland og Frankrig ikke gik med i Irak-krigen, det har støttet en oppositionen i USA og er en måde at træde frem i tide, hvor det afgørende er, at man ikke bare svømmer med, men at man gør modstand.

NØRREBRO RADIO: Det har du ret i. Så til sidst her i præsentationen af dig som ny og aktiv. Det bliver spændende, vi vil gerne høre mere og invitere dig som gæst, men hvad er egentlig dine visioner for Danmarks fremtid?

FERIDE: Det, som er min vision for Danmarks fremtid, er at Danmark burde være et land, som tager ansvar på den måde, at Danmark er en katalysator, for – pga. situationens alvor – at stoppe de neo-konservative i USA, trække sine tropper ud af Irak, skabe et lederskab, hvor vi siger: ”lad os samarbejde med Mellemøsten, lad os bygge Mellemøsten op, lad os samarbejde med Rusland, med Kina, for der er vores interesse som land. Hvad gør vi for at få en Marshallplan-politik f.eks.

NØRREBRO RADIO: En hvilken?

FERIDE: En Marshallplan, en politik som den efter Anden Verdenskrig, hvor USA opbyggede Europa, og nu har vi det teknologiske niveau og en produktion, hvor vi kunne være med til at opbygge resten af verden. Ikke isoleret, men gå i spidsen for at skabe en dialog og et samarbejde mellem suveræne nationer.

NØRREBRO RADIO: Det lyder spændende, det gør det. Vi vil ønske dig held og lykke med din valgkamp og lad os lige få det repeteret: Det er altså i Østre Storkreds man kan stemme på dig?

FERIDE: Ja, man kan stemme på mig, og jeg håber at folk stemmer på mig, for at sende et signal til USA.

NØRREBRO RADIO: Tak skal du have.

FERIDE: Velbekomme.